JURIDISCHE INFORMATIE

Algemene voorwaarden en een vrijstelling zijn van toepassing op alle aankopen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Geldig vanaf 1 januarie 2020

Deze overeenkomst is van toepassing op alle aankopen die online of ter plaatse worden gedaan bij een Beta Boulders-faciliteit door de potentiële klant (de "Klant"). Dit contract vormt de afspraak tussen Beta Boulders en de klant over alle gekochte producten. Er bestaat geen andere afspraak of overeenkomst tussen deze partijen. Er zijn geen andere verklaringen afgelegd dan hierin vermeld door wie dan ook aan ondergetekende om hen ertoe te bewegen deze overeenkomst aan te gaan.

Veiligheid

De klant stemt ermee in zich te houden aan alle regels, voorschriften en beleidsregels van Beta Boulders. De Klant erkent dat het gebruik van de sportschool, de faciliteiten en apparatuur bepaalde risico's met zich meebrengt. Inclusief risico op lichamelijk letsel, dat onder meer afhankelijk is van de (lichamelijke) toestand van de Klant, zijn of haar opleiding, ervaring, medische voorgeschiedenis en fitheid, en zijn of haar bekendheid met de aard, toestand, gebruik en werking van het faciliteiten en apparatuur en het nemen van passende voorzorgsmaatregelen met betrekking daartoe.

De klant neemt volledige verontwoordelijkheid voor het mogelijke risico dat het gebruik van onze faciliteiten met zich meebrengt en stelt Beta Boulders vrij van alle aansprakelijkheid indien een ongeval mocht plaats vinden.

De klant is tot zijn kennis in een goede gezondheid en leidt niet aan aandoeningen die kunnen verslechteren door gebruik van onze faciliteiten, mocht de gezondheid van de klant veranderen dan moet deze dat onmiddelijk melden bij de staf.

Online Aankopen

Bij het eerste bezoek moet de klant het vereiste registratie formulier invullen en de verklaring van afstand tekenen. De klant zal toegang geweigerd worden mits deze vereiste zijn voldaan.

De klant moet een kopie van het online aankoopbewijs bij zich dragen wanneer ze willen inchecken bij Beta Boulders. Mocht dit niet vertoond kunnen worden dan mag entree geweigerd worden.

Verplichte Check-in

Bij elk bezoek moeten de gasten in checken bij de receptie, of gebruik maken van de automatische check-in kiosk.

Klanten die gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten zonder in te checken bij de receptie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een boete die kan oplopen tot 100 keer de kosten van een enkele entree. De boete mag meteen ge-ind worden en Beta Boulders staat in zjin recht om een derde partij in te schakelen om de schuld te vereffenen.

Toegang

Klanten die in het bezit zijn van een lidmaatschap of entree bewijs mogen Beta Boulders betreden tussen de openingstijden. Sommige delen van de hal kunnen alsnog als niet toelaatbaar worden gemarkeerd in verband met veiligheid, zakelijke redenen, evenementen of onvoorziene omstandigheden.

Mocht toegang worden geweigerd door een fout van Beta Boulders dan zal de klant toegang krijgen op een latere datum. Beta Boulders is echter niet aansprakelijk voor enige gekosten of verliezen die zijn geleden door de geweigerde toegang.

ID kan worden gevraagd om de identiteit van de klant te bevestigen.

Minderjarigen

Alle klanten onder de 18 jaar moeten het Beta Boulders toestemmingsformulier ingevuld door een ouder of voogd presenteren voor toegang tot onze faciliteiten. Kinderen van 14 jaar of jonger moeten altijd worden vergezeld door een volwassene, met een limiet van twee kinderen per volwassene. Het Toestemmings formuliet is te vinden op de Algemene Voorwaarden pagina.

Lidmaatschap - Algemene Voorwaarden

Lidmaatschappen gaan van start op de eerste dag van entree in het geval van online aankopen en op dezelfde dag van aankoop in het geval van een aankoop ter plekke.

Lidmaatschappen zijn niet overdraagbaar en kunnen alleen door de pashouder gebruikt worden, tevens zijn ze niet verlengbaar, behalve door het aankopen van een nieuw lidmaatschap onder de voorwaarden op het tijdstip van aankoop. Lidmaatschappen kunnen niet worden geretourneerd.

Leden kunnen hun lidmaatschap pauzeren door middel van het contact formulier op onze website, met kennisgeving van tenminste één week voorafgaande de datum waarop het gepauzeerd moet worden. De minimale pauze periode is 1 maand tot een maximum van 3 maanden. Per kalender jaar kan het lidmaatschap éénmaal gratis gepauzeerd worden, voor elk opeenvolgend verzoek zal 2 maal de dagelijkste entree kosten in rekening gebracht worden. Lidmaatschappen kunnen tot 9 maanden lang worden gepauzeerd op vertoon van een dokter's verklaring dat gebruik van de faciliteiten momenteel niet mogelijk is of indien van zwangerschap.

Mocht Beta Boulders door onvoorziene omstandigheden geen toegang kunnen bieden tot haar faciliteiten dan gaat de klant ermee akkoord dat het lidmaatschap wordt gepauzeerd totdat Beta Boulders daar weer tot in staat is.

Strippenkaarten - Algemene Voorwaarden

Strippenkaarten gaan van start op de eerste dag van entree in het geval van online aankopen en op dezelfde dag van aankoop in het geval van een aankoop ter plekke. Strippenkaarten bieden toegang totdat de faciliteiten sluiten. Meerdere malen de faciliteiten betreden op dezelfde dag op een enkele strip is niet toegestaan.

Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar. Meerdere strippenkaarten kunnen op hetzelfde account staan. Strippenkaarten kunnen niet worden geretourneerd.

Strippenkaarten hebben geen verval datum, de klant kan echter toegang geweigerd worden en verzocht worden om zich opnieuw te registreren mocht er voor twaalf maanden geen check in zijn geweest.

Enkele Entree - Algemene voorwaarden

Enkele entree gaat van start op de eerste dag van entree in het geval van online aankopen en op dezelfde dag van aankoop in het geval van een aankoop ter plekke. Een enkele entree biedt toegang totdat de faciliteiten sluiten. Meerdere malen de faciliteiten betreden op dezelfde dag op een enkele entree is niet toegestaan.

Enkele entree's zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden opgespaard, behalve door aankoop van een strippenkaart onder de voorwaarden van dien. Enkele entree's kunnen niet worden geretourneerd.

Aanbiedingen - Algemene Voorwaarden

Beta Boulders behoud het recht om op elk moment de voorwaarden van aanbiedingen te veranderen. Aanbiedingen kunnen allen ter plaatse worden gekocht op vertoon van een legitiem ID. Beta Boulders behoud het recht om additionele informatie te vragen van de klant indien nodig.

Aanbieding prijzen zijn alleen van toepassing als de klant behoort tot de categorie waar de desbetreffende aanbieding over gaat.

Co-werkplekken

Toegang tot de co-werkplekken is alleen toegestaan voor klanten.

Klanten met een lidmaatschap mogen één gast uitnodigen voor een maximale duur van 2 uur. Gasten moeten zich melden bij de receptie bij aankomst en vertrek. Gasten die langer blijven dan het limiet van 2 uur zullen een enkele dag entree in rekening gebracht worden. Mocht de Gast deze kosten niet kunnen volstaan dan zullen deze kosten worden verhaald op het lid dat hen had uitgenodigd.

Verklaring van Afstand

ALGEMENE RICHTLIJNEN: BOULDEREN

Algemeen

 • Meld eventuele problemen zoals draaiende of gebroken grepen direct bij het personeel.
 • Klim niet boven of onder iemand door - Klimmers die verticale problemen doen krijgen de prioriteit.
 • Loop, zit of sta niet op een plek op de mat waar een klimmer op je kan vallen
 • Houd de klimmers boven je altijd in de gaten als je rondloopt.
 • De verantwoordelijkheid ligt bij de lager gepositioneerde klimmer of toeschouwer dat een klimmer boven hun niet op hun valt.
 • Wees bewust van andere klimmers om je heen en probeer de ruimte te delen.
 • Veel plezier en moedig andere aan!

 

Vallen

 • De zachte mat maakt boulderen niet veiliger, gebroken en verstuike ledematen komen regelmatig voor bij dit type klimmen.
 • Vermijd ongecontroleerde vallen, Deze leiden snel tot blessures voor jezelf of andere om je heen.
 • Daal af door omlaag te klimmen of door een gecontroleerde sprong te maken van een zo laag mogelijk punt.
 • Denk goed na over wat je zou kunnen raken tijdens een dynamische beweging op je weg omhoog en omlaag! Houd jezelf vrij van muren, licht installaties en andere gevaren, het is je eigen verantwoordelijkheid.

 

Obstakels

 • Houd de mat vrij van objecten en obstakels zoals tassen, kleding, pofzakken, borstels etc.
 • Volumes op de muur zijn ontworpen om de klim ervaring te verbeteren, maar wees ervan bewust dat wanneer je er boven klimt je er op kunt vallen.

 

Spotten

 • Spotten is het ondersteunen van een val, niet het opvangen van de klimmer.
 • Probeer niet iemand te spotten tenzij je de juiste techniek beheerst.
 • Wees er zeker van dat de klimmer wil dat jij hem/haar spot
 • Het hoofddoel van spotten is ervoor dat de afspring plek vrij is van obstakels en andere klimmers

 

Uitrusting

 • Leeg je zakken voor het klimmen en draag geen sieraden
 • Bevestig je pofzak niet met een karabiner

GOEDE PRAKTIJK RICHTLIJNEN: TRAININGSHULPMIDDELEN

Waaronder:

 • Apparatuur in het training gebied
 • De Moonboards
 • Het Campusbord
 • Hangborden

Blessures door misbruik

 • Deze trainingshulpmiddelen zijn ontworpen om gebruikt te worden door ervaren klimmers
 • Bij verkeerd gebruik riskeerd u langdurige blessures aan pezen en gewrichtsbanden
 • Als u niet bekent bent met de apparatuur gebruik ze dan niet totdat u instructies hebt gekregen over het juiste gebruik ervan.
 • Toegangskosten kunnen verrekend worden op een voorafgaand tijdstip. Spreek hiervoor alstublieft met een medewerker.

Vallen

 • De zachte mat maakt boulderen niet veiliger, gebroken en verstuike ledematen komen regelmatig voor bij dit type klimmen.
 • Vermijd ongecontroleerde vallen, Deze leiden snel tot blessures voor jezelf of andere om je heen.

Obstakels

 • Houd de mat vrij van objecten en obstakels zoals tassen, kleding, pofzakken, borstels etc.
 • Niet zitten of staan onder de trainingshulpmiddelen wanneer deze in gebruik zijn, tenzij je de gebruiker spot.
 • Geen voeten op houten grepen
 • Het Campusbord is ontworpen voor training waarbij alleen de handen worden gebruikt. U voeten kunnen de grepen beschadigen. Voetsteunen zijn onder het bord aangebracht indien nodig.
 • Het trainingsbord heeft aangewezen voet steunen om de handgrepen van schade te beschermen

Etiquette

 • Wees attent voor andere gebruikers
 • Monopoliseer apparatuur niet